Manueel therapeut Den Haag om snel van uw klachten af te komen?

Ik streef naar een  efficiënte behandeling. Om u zo snel mogelijk weer klachtenvrij te krijgen maken we gezamenlijk een plan van aanpak. Dit plan bestaat uit een uitgebreid onderzoek, behandeling van het aangedane lichaamsdeel in combinatie met oefeningen om het herstel te bevorderen.

Manueel therapeut in Den Haag , Adriaan Brouw

Adriaan Brouw, manueel therapeut in Den Haag

Met welke klachten kunt u bij manueel therapeut Den Haag terecht?

In principe behandelen we alle klachten aan het bewegingsapparaat. Dus alle gewrichten en spieren die te maken hebben met het bewegen, en de gehele wervelkolom. Om een meer gespecialiseerd antwoord op uw vraag te krijgen is het wellicht verstandig om het contactformulier in te vullen. Dan neem ik zo spoedig mogelijk contact op om de vraag te bespreken.

Welke klachten u ook heeft aan uw bewegingsapparaat. Ze kunnen over het algemeen snel en vakkundig verholpen worden. In het zuidwesten van Den Haag vind u mijn praktijk, nabij randstad rail halte Savornin Lohmanplein. Voor een routebeschrijving klikt u hier.

Preventie van klachten

Naast de klachtgerichte benadering is het ook verstandig te denken aan klachten preventie. Slijtage in een gewricht ontstaat niet in een dag.

Als er één wervel niet goed functioneert hoeft dat nog geen merkbare bewegingsbeperking op te leveren. Er is wel een beperking maar deze is in het dagelijks leven nauwelijks merkbaar. In het lichaam treden er wel degelijk veranderingen op die op lange termijn kunnen leiden tot pijnklachten en degeneratie van weefsel.

Laat je rug twee keer per jaar controleren.

Ieder gewricht in ons lichaam heeft een functie. De bovenste nekwervel zorgt bijvoorbeeld voor de draaibeweging van het hoofd. Als je opzij wilt kijken maak je gebruik van deze functie. Wanneer die functie verstoord is kun je de nek niet meer goed draaien. Je kunt echter wel je bovenlichaam bewegen en op die manier je hoofd de goede kant op krijgen. Je kunt het gebrek aan rotatie in de nek compenseren door rotatie van het bovenlichaam.

Bij een nekklacht is het vaak duidelijk dat er een probleem aanwezig is. Vaak vallen de kleinere functiestoringen je niet eens op, ze voelen als een lichte irritatie of als stijfheid. In feite is je lichaam aan het compenseren. Dit kan op termijn leiden tot het pijnklachten en bewegingsbeperking.

Een goed functionerend lichaam geeft vrijheid

Als voorbeeld kunnen we een auto nemen. Je gaat regelmatig voor onderhoud naar de garage ook als de auto nog goed functioneert. Hetzelfde geldt voor de tandarts, om problemen te voorkomen laat je je gebit regelmatig controleren.

Contact opnemen

Manuele therapeut Den Haag

Sinds 2007 ben ik actief als manueel therapeut in Den Haag. Sinds april 2013 werk ik met veel plezier op het Colijnplein nr12a in het zuidwesten van Den Haag. Na mijn opleiding aan de School voor manuele therapie Utrecht heb ik veel geleerd van twee heel ervaren collega's. Van deze twee mensen heb ik meer geleerd dan gedurende al mijn opleidingen. 

Egshell

Er zijn in Nederland twee egshell( zachte ) methodes van manuele therapie bekend. Eén van deze methodes is de School voor manuele therapie Utrecht, de andere is orthomanuele therapie methode Sickesz. Ik heb ervaring en kennis opgedaan met beide technieken en heb deze geïntegreerd in mij behandelingen. De methode Sickesz is efficiënter bij behandling van de wervelkolom en de methode Utrechtse school is zachter en efficiënter bij behandeling van de ledematen( elleboog, pols, knieën etc...)

Oefentherapie 

Ik ben ook opgeleid in de oefentherapie methode Niek Brouw. Niek Brouw is een orthomanueel arts die in ging zien dat allen manuele therapie niet altijd afdoende is om rugklachten goed te behandelen. Door de jaren heen heeft hij met behulp van bestaande oefeningen een programma ontwikkeld dat ondersteunend werkt bij de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat. Hoewel hij aanvankelijk verguisd werd binnen de medische wereld tonen recente onderzoeken aan dat de combinatie van manuele en oefentherapie verreweg het meest efficiënt is bij de behandeling van rugklachten. 

Industrieel Ontwerpen

Voordat ik mijn roeping had gevonden heb ik industrieel ontwerpen gestudeerd aan de TU in Delft. Daar heb ik veel geleerd over mechanica, de manier waarop krachten worden overgedragen op materialen en oppervlakken. Deze kennis heeft ertoe geleid dat ik een zeer mechanische aanpak heb met betrekking tot rugklachten.

Als voorbeeld: Een pijn in de onderrug zorgt ervoor dat je bepaalde bewegingen in de onderrug vermijdt. Deze bewegingen moeten op andere plaatsen gecompenseerd worden. Dit zorgt ervoor dat je op de plekken waar de compensatie optreedt een veel hogere en andere mechanische belasting krijgt als normaal. Het lichaam is hier niet op gebouwd wat leidt tot nieuwe klachten op andere plekken. 

Ontwikkeling

Hoe meer je leert, hoe meer je je beseft dat er nog veel meer te leren valt. Vragen van patiënten, ontwikkelingen op het vakgebied zorgen ervoor dat je je steeds blijft ontwikkelen. Manueel therapeut Den Haag is naast de gebruikelijke kennis over rugklachten en nekklachten, hernia's etc.  houdt ik me als industrieel ontwerper  bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten. Het innoveren van behandelmethodes en het ontwikkelen van nieuwe tools om meer mensen van dienst te kunnen zijn. Dit heeft mij gebracht tot het ontwikkelen van een online oefenprogramma om rugklachten en het voorkomen van rugklachten zonder ingreep van een therapeut aan te pakken. Meer informatie kunt u vinden op www.balancingmotions.com ( kijk daar ook vast naar de introductie oefeningen )

De zorgverzekering

Voor therapeuten komen er steeds meer regels en eisen waaraan zij moeten voldoen. Dit wordt deels veroorzaakt door collega's die zich op de rand van het toelaatbare begeven en er af en toe ook overheen gaan. Hierdoor is controle tot op zekere hoogte wenselijk, hoewel het zo langzamerhand de spuigaten uit loopt. Het wordt je als eenmansbedrijf praktisch onmogelijk gemaakt om aan alle eisen te voldoen, met als gevolg minder vergoedingen voor mijn patiënten. Ik heb er derhalve voor gekozen om mijn behandelingen te laten vergoeden onder de noemer alternatieve zorg. Zodoende krijgt u een zo hoog mogelijke vergoeding voor de behandeling en houd ik tijd over om mij bezig te houden met waar het echt om gaat. De gezondheid van de mensen die mij om hulp vragen.

Klachtenbehandeling of preventie?

In Nederland is men op dit moment bezig met het reduceren van de zorgkosten. Op zichzelf een aimabel streven. Dit betekent echter dat preventie geen prioriteit heeft. Met de aanwezige kennis over rug en nekklachten is duidelijk dat regelmatig onderhoud aan de rug ( twee maal per jaar ) het ontstaan van ernstige klachten kan voorkomen. De kosten die hierbij gemoeid zijn, zijn vele malen lager als een enkel bezoek aan een specialist in een ziekenhuis. Per saldo zou een systematische controle van de rug dus veel goedkoper uitpakken. Maar misschien is het ook wel meer aan de mensen zelf om een individuele keuze te maken en te investeren in hun eigen gezondheid.